Financiële hulp aan uw werknemers

Als werkgever kunt u uitval voorkomen door uw werknemer te helpen controle te krijgen en te houden over de eigen financiële huishouding. U kunt daarmee bereiken dat gedwongen schuldhulpverlening achterwege blijft en de werknemer zijn zelfrespect behoudt. Uit onderzoek blijkt dat veel (ziekte)verzuim voorkomt uit financiële problemen. Uit schaamte wordt men ziek, gaat men gat met gat opvullen of laat men de schulden zo hoog oplopen dat schuldhulpverlening noodzakelijk is. Veel werkgevers helpen hun werknemers al met hun financiën, maar u kunt als bedrijf ook helpen om uw werknemer te wijzen op een budgetcoach. U kunt als bedrijf de kosten van een budgetcoach als sponsering aanbieden aan uw werknemer. De kosten worden snel terugverdiend omdat uw werknemer weer gemotiveerd is.

Loonbeslagen

Heeft de deurwaarder een vonnis van de rechter of een dwangbevel? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op het inkomen van uw werknemer om de schuld volledig te innen. Als werkgever bent u verplicht om mee te werken aan een loonbeslag. Een deel van het loon gaat rechtstreeks naar de deurwaarder. De deurwaarder moet echter wel rekening houden met een aantal zaken om te voorkomen dat uw werknemer wel de vaste lasten kan blijven betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd, door middel van een berekening kan ik voor uw werknemer deze beslagvrije voet berekenen. Als de beslagvrije voet door de deurwaarder wordt berekend kan de deurwaarder geen rekening houden met de vaste lasten van uw werknemer. Hij weet immers niet wat de situatie van uw werknemer is. Als budgetcoach kan ik uw werknemer helpen en zorgen dat de juiste beslagvrije voet wordt gehanteerd.